Sıra No Başlık Dosya
1 Prof. Dr. Ali Demirsoy, Bellek Oluşumu ve Bilgi Edinimi Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
2 Prof.Dr. Arzu Seven, Kortizol, Metabolik Sendrom Ve Kardiyovasküler Hastalıklar Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
3 Uzman Dr. Berrin Berçik İnal, Diyabet, Prediyabet ve Gebelik Diyabeti Tanı ve İzleminde Yeni Yaklaşımlar Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
4 Birsen Can Demirdöğen, Bazı Antioksidan Enzimlerin Genetik Polimorfizmleri İle İskemik İnme İlişkisi Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
5 Dr. Diler Aslan, HbA1c Standardizasyonu Yeni Gelişmeler Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
6 Doç. Dr. Doğan Yücel, Bilimsel Yayınlarda Hakemlik Süreci Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
7 Ebru Saatçi, Sütteki Şeytan: Hastalıkta Ve Sağlıkta A1 Ve A2 Süt Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
8 Prof. Dr. Engin Ulukaya, Hücre Ölümünün Tıp ve Biyolojik Bilimlerdeki Önemi ve İlgili Serum Belirteçleri Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
9 Doç. Dr. Erdinç Devrim, Neonatal Sepsis Tanısında Kullanılan Belirteçler Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
10 Gül Güner Akdoğan, Lisansüstü Eğitimde FEBS'den Nasıl Daha İyi Yararlanılabilir? Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
11 Prof. Dr. Hüray İşlekel, LC-TANDEM MS-MRM Temel Araştırma Ve Klinik Laboratuvarda Kullanımı Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
12 İhsan Çalış, Doğal Kaynaklardan Biyoaktif Steroit Türevleri Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
13 Prof. Dr. A. Kevser Özden, Yazarlar & Hakemler Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
14 Mehmet Şeneş, Lbys İle Hasta Raporlarına Katkı: Yorum Ve Hesaplama İşlemleri Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
15 Dr. Muammer Yücel, Yenidoğan Hiperbilirubinemisine Laboratuvar Yaklaşımı: Analitik Sorunlar Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
16 Dr.Muhittin A.SERDAR, Kanıta Dayalı Klinik Laboratuvarlarda Risk Analizi ve Tarama Test Uygulamaları Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
17 Prof. Mustafa B A Djamgoz, The functional role of ion channels in cancer: New developments! Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
18 Dr. Nurzen Sezgin, Kan Sayımında Yeni Parametreler ve Teknik Sorunlar Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
19 Doç. Dr. Okhan Akın, Bilimsel Araştırma Etiği Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
20 A. Özen Akyürek, Yeni Barkod Teknolojileri : 2D/Karekod ve RFID Tıbbi Laboratuvarda Güncel Uygulamalar ve Potansiyel Yararları Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
21 Doç. Dr. Sebahat Özdem, Yüksek Duyarlıklı Kardiyak Troponin : Fark nerede Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
22 Prof. Dr. Süleyman DEMİR, Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Gen Polimorfizmi Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
23 Prof. Dr. Tolunay Baykal, LC/MSMS İle Genişletilmiş Yenidoğan Taraması Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
24 Yrd.Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Metabolik Hastalıkların Multiplex Sistemlerle Analizi Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
25 Dr. Ufuk Akdıkan Uzm. Dr. Hacer Savaş, Yeni Laboratuar Testlerinin Geri Ödeme Kapsamına Alınması Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
26 Dr. Yahya R. Laleli, Türk Biyokimya Dergisi Turkish Journal Of Biochemistry Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
27 Doç. Dr. Yasemin Baskın, Kanser Tanı Ve Tedavisinde Bireysel Tıp Uygulamaları Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
28 Prof. Dr. Yeşim Özarda, Pediatrik Referans Aralıkları Kritik Değerler Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
29 Yard. Doç. Dr. Zekeriya Kurşat, Laboratuvar İşletmecisinin Hukuki Sorumluluğu Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ