Akılcı Laboratuvar Kullanımı

Akılcı Laboratuvar Kullanımı

T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında başlatılan "Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi" kapsamında tamamlanan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgilere alttaki ilgili linklerden ulaşılabilir.

 

Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu Prosedürü:

(https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/15143,karar-siniri-esik-deger-kriek42009846pdf.pdf?0)

 

Akılcı Test İstemi Prosedürü:  https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/15140,akilci-laboratuvar-kullanimi-aek42422915pdf.pdf?0)

 

Refleks Test ve Reflektif Test Uygulamaları Hakkında Duyuru: 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/15130,akilci-laboratuvar-kullanimi-refleks-test-ve-refleustyazipdf.pdf?0 

 

Tıbbi Laboratuvarlar Onay Destek Sistemi:

(https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/15045,tibbi-laboratuvarda-onay-desteek41916132pdf.pdf?0)

 

Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi: 

http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr/TR,32635/bu-test-nerede-yapiliyor-sistemi-acilmistir.html 

 

Konsültasyon İşlemi Prosedürü:

(https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/14867,akilci-laboratuvar-kullanimi-kek41297502pdf.pdf?0)