T.C. Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan DKD çalışması.

T.C. Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan DKD çalışması. Makale için tıklayınız.