“TBD-BD PREANALİTİK EVRE SEMPOZYUMU, 17 NİSAN 2019, ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ANKARA”


Değerli Meslektaşlarımız,

 

Bu yıl TBD - BD Preanalitik Evre Sempozyumu’nu 17 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde  yapıyoruz.

 Sempozyumda esas olarak acil laboratuvarlarında preanalitik evreye odaklanıldı. Acil laboratuvarlarında preanalitik evrenin can alıcı sorunları yanı sıra, acil laboratuvarın farklı analitik alanlarında preanalitik evreye yönelik konular ve günümüzde preanalitik evrenin daha da önem kazandığı bir uygulama olarak şehir hastanelerinde laboratuvar pratiği de tartışılacaktır. Bilimsel programda yer alacak başlıca konu başlıkları ekte verilmektedir.

 Sizleri  zengin sempozyum programını paylaşmaya Ankara’ya davet ediyoruz.

 Saygılarımızla.

 

Dr. Doğan Yücel
TBD Başkanı
Yönetim Kurulu adına