“Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler” Başlıklı Konferans


 

 

 

Sayı     :

UDEK/A.92

12.04.2019

Konu  :

Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler” Başlıklı Konferans

 

 

Sayın Doç. Dr. Doğan Yücel
Türk Biyokimya Derneği Başkanı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1110/2019 Sayılı 11.04.2019 Tarihli “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Önerilerbaşlıklı Konferansla ile ilgili yazısına ve etkinlik afişine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Gülriz Erişgen

 

TTB UDEK Genel Sekreteri

 

Bağlantı: https://www.ttb.org.tr/sil/abis00088.pdf

https://www.ttb.org.tr/userfiles/images/afis_bagisiklama.jpg