Tanıtım


Tanıtım

Türk Biyokimya Derneği (TBD), bütün biyokimyacıları ve moleküler biyologları aynı şemsiye altında toplamak amacıyla, 1975 yılında, Ankara’da, kurulmuştur. Seneler içinde gelişen Dernek; 2000’e yakın üye ve İstanbul, İzmir, Adana gibi üç büyük şehirde bulunan şubeleri ile, Türkiye’nin önde gelen ulusal derneklerinden birisi olmuştur. Dernek FEBS (Federation of European Biochemical Societies) ve IUBMB’nin (International Union of Biochemistry and Molecular Biology), 1978’den bu yana, üyesidir. TBD yakın tarihlerde IFCC-LM (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1997), EFCC (European Federation of Clinical Chemistry, 1997), ve BCLF’in (BCLF (Balkan Clinical Laboratory Federation, 1996) de üyesi olmuştur. TBD ayrıca, BBBD (Balkan Biochemical Biophysical Days) oluşumunun içinde de yer almıştır.

TBD yirmi ulusal kongre, üç BCLF toplantısı, üç BBBD, bir BAB (Balkan Association of Biosciences) ve bir FEBS toplantısı gerçekleştirmiştir. Ulusal kongreler yaklaşık 18 aylık peryotlarla düzenlenmekte ve bu toplantılar uluslarası konuşmacılara ve katılımcılara da açıktır. Ulusal, BCLF, BBBD ve BAB toplantilarina ortalama 500 - 900 kişi katılmaktadır. 31. FEBS kongresine ise, 1148’i Ülkemizden olmak üzere, 67 ülkeden, 2436 biyokimyacı katılmıştır. Nobel ödüllü (2004) Aaron Ciechanover’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda ayrıca 24 ülkeden çok saygın 150 meslektaşımız konuşmacı olarak yer almış ve tüm katılımcıların özetleri (1350) “The FEBS Journal”da basılmıştır.Kongre’de “Bilim ve Toplum” kapsamında “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” ve “Kanser, Obesite ve Kalp Hastalıkları” konularında iki de halk semineri düzenlenmiştir. Ayrıca, “Biyokimya Eğitimi”, “Bilimde Kadın”, “Cihazlı Öğrenim Tekniklerini kullanarak Biyolojik Dizi Analizi” konularında da üç çalıştay düzenlenmiştir. Kongre öncesinde “Genç Bilim İnsanları Toplantısı” düzenlenmiş ve üç gün süren bu toplantıya da 18’i Ülkemizden olmak üzere 118 genç araştırmacı katılmıştır.

TBD, temel bilimler ve tıp alanında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimciler için eğitim toplantıları da düzenlemektedir; Geçmişte böyle dört toplantı IUBMB ile birlikte 1989, 1992, 1998 ve 2000 yıllarında organize edilmiştir.

TBD, Klinik Biyokimya konularında da öncü rol oynamayı kendine amaç edinmiştir. Bu kapsamda: “Klinik Kimya Eğitimi”nin kalitesini iyileştirmek amacı ile, klinik biyokimya ile ilgili seçilmiş konularda; “Eksternal Kalite Kontrolü ve Klinik Laboratuvarların Standardizasyonu”, “Klinik Laboratuvarların Akreditasyonu”, “Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi” ve uluslararası katılımlı “Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı” ve “Moleküler Biyoloji Teknikleri” konularında 13 adet çalıştay düzenlemiştir.

“Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı” çalıştayı yine uluslararası katılımlı olarak 12 - 14 Ocak 2009 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. Ayrıca, 29 Ekim – 1 Kasım 2008 tarihlerinde yapılacak olan XX. Ulusal Biyokimya Kongresi öncesinde; “Biyoistatistik”, “Proje Geliştirme ve Yazımı”, ve “Moleküler Biyoloji Teknikleri” konularında üç de çalıştay düzenlenmiştir.

12 – 15 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen “IFCC Conference”a ev sahipliği yapan TBD; burada, üç yılda bir yapılan, 2008’de Forteleza (Brezilya), 2011 Berlin (Almanya) “IFCC WORLDLAB 2014” toplantısını, İsveç, Hidistan ve Meksika ile yarışarak Ülkemize kazandırmıştır. Toplantı İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 23 – 29 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

TBD, biyokimya ve ilgili alanlarda yapılmış orijinal araştırma makalelerini ve derlemeleri yayınlayan, yılda dört sayı olarak çıkartılan, ve yayın hayatına 1976 giren, Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal of Biochemistry)’nin de sahibidir. 1979 yılından bu yana “Chemical Abstracts”ta indekslenen Türk Biyokimya Dergisi; “Directory of Open Access Journals”, “Index Copernicus” indekslerinden sonra, şimdi de 2007 yılı itibari ile “Journal Citation Reports / Science Edition (SCIE)”de indekslenmeye başlamıştır. Dergiye http://www.turkjbiochem.com adresinden ulaşılabilir.

Derneğin merkezi: Hirfanlı Sokak, Banu Apartmanı, 9/3, Gazi Osman Paşa 06700, Ankara / Türkiye’de bulunmaktadır. İletişim bigileri: Tel: +90 (312) 4470997, +90 (312) 437 9819; Faks: +90 (312) 447 0963; Web sitesi: http://www.biyokimya.org; E-Posta: info@biyokimya.org. Dernek merkezi’nde haftanın beş günü (Pazartesi-Cuma) 13:00-18:00 saatleri arasında çalışan bir sekreterimiz bulunmaktadır.