Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular

a-) İş başvuruları,
b-) Kurum içinde benzer çalışma olmayıp ayrı bir inceleme ve özel çalışma gerektiren başvurular,
c-) Türk Biyokimya Derneği'nin görevleri arasında sayılan konulardan herhangi birisiyle ilgili olmayan başvurular.

Başvurular aşağıdaki form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.