COVID-19: KLİNİK VE LABORATUVAR

27 Haziran 2020 13:30

Oturum Başkanı: Doğan Yücel, TBD Başkanı 
 

Konuşmacılar:

Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Klinisyen Yorumuyla COVID-19: Tanı Yaklaşımları ve Hasta Yönetiminde Önemli Laboratuvar Testleri
 

Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Mikrobiyolog Merceğinden SARS-CoV-2: PCR ve Antikor testlerinin performans kriterleri, kullanım alanları
 

webinar.turkbiyokimyadernegi.org.tr