KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARDA OLGULARLA LABORATUVAR YAKLAŞIMI

Değerli Meslektaşlarımız,

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı tarafından düzenlenen ve 5-7 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan "KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARDA OLGULARLA LABORATUVAR YAKLAŞIMI" konulu toplantının ayrıntılı bilgilerine http://www.metaboliklabgen.gazi.edu.tr/index.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Dr. Doğan Yücel
TBD Başkanı
Yönetim Kurulu adına