Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi/WEBİNAR

Sayı     :

UDEK/A.181

                                                                           01.10.2020

Konu  :

“Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi/WEBİNAR”

 

 

Sayın Doç. Dr. Doğan Yücel

Türk Biyokimya Derneği Başkanı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 2261/2020 Sayılı 25.09.2020 Tarihli “Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi/WEBİNAR
konulu ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                                                                                                       Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Gülriz Erişgen

 

TTB-UDEK Genel Sekreteri

www.ttb.org.tr/udek/link/abis0093.pdf