KSV IV. ULUSAL KONGRESİ - WEBINAR

Değerli Grup Üyeleri,  

Kişisel sağlık verileri gerek birey olarak gerekse de sağlık çalışanı olarak bizler açısından oldukça önemli. Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu 24 - 25 Ekim 2020 tarihinde WEBINAR olarak IV. Ulusal Kongresini gerçekleştirecek.

Kongreye katılmanın ve duyurusunu yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Katkı ve katılımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Hasan Oğan  
Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu  

Genel Koordinatörü  

https://www.kisiselsaglikverileri.org/kongre/2020/