Pandeminin 1. Yılında Asistan Hekimler Paneli

 
udek@ttb.org.tr
 
 
Sayı:A.233 Tarih: 25/02/2021

Sayın Doç. Dr. Doğan Yücel
Türk Biyokimya Derneği Başkanı,

 

Sayın Başkan,

Yaklaşık bir yıldır yaşamın her alanını derinden etkileyen pandemi, sağlık çalışanlarının sağlığı ve çalışma koşullarını da son derece olumsuz etkiledi. Asistan hekimler en çok etkilenen gruplardan oldu.

Genç meslektaşlarımız 1 Mart 2021 saat 20:00’de  “Pandeminin 1. Yılında Asistan Hekimler”  panelinde, farklı alanlarda yaşananları aktaracaklar, çözüm önerileri sunacaklar.

 Ekte afişini bulacağınız paneli üyelerinize ve alanınızda eğitim alan uzmanlık öğrencilerinize duyurmanızı rica eder çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Prof. Dr. Gülriz Erişgen
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Tarayıcıda görüntüle

 

TTB - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17-23, Maltepe / ANKARA
Tel: (0 312) 231 31 79 | Faks: (0 312) 231 19 52
udek@ttb.org.tr