TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu "Pandemi ve Kadın" Çalıştayı HK.