Bilimsel Makale Yazımı ve Yayın Süreci: Sorunlar, Çözümler ve Kolaylaştırıcı Yazılımlar