TBD AKADEMİ KURSU

13 -14 Aralık 2019 tarihinde İzmir'de gerçekleşecek olan "Laboratuvarcılar İçin Araştırma Teknikleri Ve Uygulamalı İstatistik Kursu" kontenjanı dolmuştur.Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Kurs kaydı için lütfen tıklayınız

Kursun yapılacağı yer:  DAS Akademie İzmir

                                      Şair Eşref Bulvarı 1371 Sokak

                                      No: 5, Z 102, Alkan İş Hanı

                                      Çankaya/İzmir      

 

Kurs ücreti: 250 TL (KDV dahil)

Hesap Adı: Türk Biyokimya Derneği İktisadi İşletmesi

Banka: Yapı Kredi Bankası

Şube: Hacettepe Şubesi (483)

Hesap no: 49180226

IBAN: TR 02 0006 7010 0000 0049 1802 26

                                                         Düzenleyenler

                                                   Dr. Muhittin A. SERDAR

                                                       Dr. Murat CİHAN

                                                    Dr. Muammer YÜCEL

                                                        Dr. Hilal KOÇDOR

                                                        Dr. Ferhan SAĞIN

                                                         Dr. Doğan YÜCEL

                                                         Kurs Programı

1.     gün

 

08:00 – 12:00

Tanışma ve programının tanıtımı

 

İstatistik neden önemlidir? Bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi

 

Tıpta araştırma Teknikleri (Kesitsel, vaka-kontrol, kohort, deneysel ve metodolojik çalışmalar)

Amaca yönelik temel araştırma tipleri nelerdir?

 

Verilerin  yazımı, düzenlenmesi, dışlama kriterleri

 

Tanımlayıcı istatistikler

Ölçüm, değişken, güven aralığı

 

Örnekleme, randomizasyon, örneklem büyüklüğü ( Power analizi)

Kaç kişi veya deney hayvanı ile çalışmalı?

 

Taraf tutma (Bias)

 

p nedir, etki büyüklüğü nedir?

İstatistik anlamlılık ve klinik anlamlılık nedir? 

Araştırmam için en uygun istatistiği nasıl seçerim?

 

İstatistik paket programlarının kullanımı ve analizde uygulamaları

Hangi paket programları kullanmalıyım? En uygun hangisidir?

 

Kolay ve doğru grafik çizimleri ve tipleri?

Sonuçlarımı en kolay nasıl anlatabilirim? Hangi yazılımları kullanmalıyım?

 

Parametrik ve non-parametrik testlerin seçimi ve uygulama örnekleri

 

Nitel verilerde ilişki ve uyum analizi (Kappa, vb.)

12:00 - 13:00   

Yemek Arası

13:00-18:00

Kategorik verilerin değerlendirilmesi (Ki-kare, McNemar testi)

 

Değişkenler arası ilişkiler (Korelasyon ve Regresyon Analizi)

Neden - sonuç ilişkisini  nasıl kurarım?

 

Varyans analizi (ANOVA, Kruskal-Wallis ve post-hoc testler)

 

Sağkalım çalışmaları (Kaplan-Meier, Cox analizleri vb)

 

Çok değişkenli lineer ve lojistik regresyon analizleri

 

2. gün

İleri istatistikler

08:00 – 12:00

Tıpta karar verme yöntemleri (Tanı testleri, ROC analizi)

Risk ölçütleri (RR, OR)  ve uygulama örnekleri

 

Kalite kontrol uygulamalarında istatistik ve yazılımlar (LJ, MA, EWMA, CUSUM vb)

 

Dış kalite değerlendirme istatistikleri ve DKD karşılaştırmaları

 

Metot Validasyonu istatistikleri ve yazılımları

CLSI dokümanlarına uygun olarak (CLSI EP5,6,7,9,10,12)

 • Kesinlik 
 • Lineerite 
 • Metot karşılaştırma, regresyon analizleri (lineer, Deming, Passing-Bablok) 
 • Bland-Altman değerlendirmesi
 • Cihaz karşılaştırmaları
 • Limitler: LOB, LOD, LOQ 
 • İnterferanslar 
 • Taşıma (Carry over)

12:00 - 13:00   

Yemek Arası

 

Metot verifikasyonu  istatistikleri (CLSI EP15)

 

Referans aralık analizleri (direkt, indirekt -Bhattacharya, Hoffmann vb ve yazılımları)

 

Biyolojik varyasyon istatistikleri

 

Laboratuvarla ilişkili veri setleri oluşturma, ilişkilendirme, normalizasyon, sadeleştirme ve uç değerlerin atılması, kayıp ve eksik sonuçların değerlendirilmesi, anlamlı regresyon, sınıflandırma, kümeleme, karar ağacı modellerinin oluşturulması, değerlendirme, yorumlamalar ve verilerin  makaleye dönüştürülmesi 

 

 1. Uygulamalar mümkün olduğunca tıbbi Laboratuvarlar ile ilgili örneklerden oluşturulacaktır. 
 2. Kurs bilgisayar uygulamalı yapılacaktır. Katılımcıların kendilerine ait bilgisayarları (mümkünse Windows uyumlu) bulunmalıdır. Grafik çizimlerinde kolaylığı nedeniyle mouse getirmeleri uygun olacaktır.
 3. Gerekli istatistik programları katılımcıların bilgisayarlarında bulunmalıdır (Microsoft Excel vb)
 4. Kurs uygulamalı olduğu için 30 kişi ile sınırlıdır.

Tbd Akademi Kursu
Konu:TBD Akademi Kursu
Haber Eklenme Tarihi:13 Aralık 2019 Cuma Yayında geçen süre:4 yıl önce
 • Paylaş:
Yorum Yazmak için tıklayınız