Tbd Akademi

                                                                                                                  

 

 

 


TBD Akademi, üyelerimizin bilimsel, akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere, alanında yetkin Türk Biyokimya Derneği üyeleri tarafından geliştirilen kurs, çalıştay, webinar vb. eğitim etkinliklerini kapsayan bir yapılanmadır. TBD Akademi’nin hedef kitlesi, başta mezuniyet sonrası eğitimlerini sürdüren yüksek lisans-doktora ve uzmanlık öğrencileri olmak üzere tüm meslektaşlarımızdır. TBD Akademi, her biri içerik ve süresine göre farklı eğitim modüllerinden oluşur. Bu modüller kongre öncesi kurslar ya da kongre programında TBD Akademi oturumları olarak ulusal/uluslararası kongrelerimizde ya da değişik zaman ve mekanlarda uygulanır. TBD Akademi aktiviteleri biyokimya faaliyet alanında 2 ana başlık altında yapılandırılmıştır:

 

1) Biyokimya ve ilişkili tüm yaşam bilimleri (Koordinatör: Prof. Dr. Ferhan G. Sağın)

2) Klinik biyokimya ve ilişkili tüm uygulamalı laboratuvar bilimleri (Koordinatör: Prof. Dr. Muhittin Serdar)

Bu bağlamda, yöntem validasyonundan sözlü sunum becerilerine, temel ve ileri istatistik uygulamalarından makale yazımına kadar birçok farklı alanda eğitim planlanmıştır. TBD Akademi eğitimleri ağırlıklı olarak uygulamalı eğitimler olduğundan, her bir etkinlik için katılımcı sayısı sınırlıdır. Bununla birlikte, meslektaşlarımızdan gelecek talepler üzerine uygun zaman ve koşullarda eğitimlerin tekrarı mümkün olacaktır. Eğitim programını tamamlayan katılımcılarımıza TBD Akademi sertifikası verilecektir. Derneğimizin hedefi, tüm üyelerimizin ve özellikle genç meslektaşlarımızın sürekli mesleki gelişimlerini, dünyada benzerleri uygulanan bu eğitimlerle desteklemektir. Bu doğrultuda, tüm deneyimli meslektaşlarımızı önerileriyle ve uygulamalarıyla TBD Akademi’ye sahip çıkmaya, genç meslektaşlarımızı ise programa katılarak daha donanımlı ve yetkin bir şekilde disiplinimizde yerlerini almaya davet ediyoruz.
 

TBD AKADEMİ ETKİNLİKLERİ

  1. TBD Akademi’den önemli duyuru-Online Eğitimleriniz için uygulanabilir ipuçları ve ders içerikleri, ücretsiz kaynaklar ve eğitim webinar’ı
  2. TBD AKADEMİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ - COVID-19: KLİNİK VE LABORATUVAR 27 HAZİRAN 2020 SAAT:13.30-15.00
  3. TBD Akademi’nin ilk Çevrimiçi Kursu - ‘Ders Tasarımından Ölçme-Değerlendirmeye Uzaktan Eğitim'
  4. TBD Akademi'den Önemli Duyuru: 'Ders Tasarımından Ölçme Değerlendirmeye Uzaktan Eğitim Kursu' Ayrıntılı Bilgi
  5. TBD AKADEMİ UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK KURSU 15-17 OCAK 2021
  6. TBD AKADEMİ UZAKTAN EĞİTİM ETKİNLİĞİ - COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ VE TANI TESTLERİNİN METODOLOJİSİ
  7. TBD AKADEMİ - COVID-19 VE KLİNİK LABORATUVAR: COVID-19 İLE İLGİLİ YANITSIZ SORULARA KANITA DAYALI YAKLAŞIM
  8. TBD Akademi Kursu: Laboratuvarcılar İçin Araştırma Teknikleri ve Uygulamalı İstatistik Kursu 2