Kılavuzlar

 

Başlık

Dosya

1.

İzin Verilen Toplam Hata Hedeflerine Göre Laboratuvar Performansı İçin Kısa Rehber

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

2.

Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Kısa Kılavuz

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3.

Klinik Biyokimya Uzmanları İçin Etik İlkeler

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

4.

Laboratuvar ve Diyaliz Atıkları İçin Rehber (Taslak)

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

5.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

6.

Glukozmetre Uzlaşı Raporu : HASTANEDE KULLANILAN HASTA BAŞI GLUKOZ METRELERİN SEÇİM KRİTERLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

7.

Tıbbi Laboratuvarlarda Santrifüj Kullanım Kılavuzu

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

8.

Kronik Böbrek Hastalığında Laboratuvarcılar İçin Kılavuz

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

9.

VENÖZ KAN ALMA (FİLEBOTOMİ) KILAVUZU

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

10.

Kronik Böbrek Hastalığı Konusunda Tıbbi Laboratuvar Hizmetine Yönelik Kısa Kılavuz

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

11.

Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

12.

PRATİK METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

13.

The IFCC Curriculum

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

14.

EFLM Uzmanlık Eğitimi Müfredatı, Taslak

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

15.

MedTech Europe Code of Ethical Business Practice Aralık 2015

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

16.

Sağlık Kuruluşları Atıksu / Sıvı Atık Rehberi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

17.

EFLM Uzmanlık Eğitimi Müfredatı

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

18.

EFLM Asistan Karnesi Log book EFLM European Syllabus Training Record for Specialists in LM June2018

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

19.

Hb.Bozuklukları.Preanalitik

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

20.

Klinik  Laboratuvarda  Elektroforez  Uygulamaları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

21.

EFLM-EAS ATEROJENİK LİPOPROTEİNLER HAKKINDA KILAVUZ

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

22.

EFLM-COLABIOCLI VENÖZ KAN ALMA KILAVUZU TÜRKÇE

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

23.

COVID-19 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ REHBERİ

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

24.

Klinik Laboratuvarlar İçin Saflaştırılmış Su Kılavuzu

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

25.

COVID-19'A KARŞI LABORATUVARCILAR İÇİN ÖNLEMLER LİSTESİ

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

26.

Koagülasyon Testlerinde Preanalitik Evre Kılavuzu

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

27.

Kan Gazı, pH ve İlişkili Diğer Ölçümlerde Preanalitik Evre Kılavuzu

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

28.

Tıbbi Laboratuvarlarda Kan Sayımı Kılavuzu: Preanalitik Değişkenlerin Etkisi 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

29.

Guidelines for complete blood count in medical laboratories effects  of preanalytical parameters 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

30.

ATEROJENİK LİPOPROTEİNLERLE İLGİLİ EAS-EFLM KILAVUZU TÜRKÇE

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

31.

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK PERFORMANSI

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

32.

IFCC Etik Kılavuzu- İngilizce

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

33.

IFCC Etik Kılavuzu- Türkçe

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

34.

BOS Analiz Kılavuzu

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

35.

KAH Kılavuzu

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ