Kılavuzlar

  Başlık Dosya
1. İzin Verilen Toplam Hata Hedeflerine Göre Laboratuvar Performansı İçin Kısa Rehber Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
2. Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Kısa Kılavuz Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
3. Klinik Biyokimya Uzmanları İçin Etik İlkeler Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
4. Laboratuvar ve Diyaliz Atıkları İçin Rehber (Taslak) Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
5. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
6. Glukozmetre Uzlaşı Raporu : HASTANEDE KULLANILAN HASTA BAŞI GLUKOZ METRELERİN SEÇİM KRİTERLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
7. Tıbbi Laboratuvarlarda Santrifüj Kullanım Kılavuzu Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
8. Kronik Böbrek Hastalığında Laboratuvarcılar İçin Kılavuz Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
9. VENÖZ KAN ALMA (FİLEBOTOMİ) KILAVUZU Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
10. Kronik Böbrek Hastalığı Konusunda Tıbbi Laboratuvar Hizmetine Yönelik Kısa Kılavuz Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
11. Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
12. PRATİK METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
13. The IFCC Curriculum Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
14. EFLM Uzmanlık Eğitimi Müfredatı, Taslak Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
15. MedTech Europe Code of Ethical Business Practice Aralık 2015 Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
16. Sağlık Kuruluşları Atıksu / Sıvı Atık Rehberi Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
17. EFLM Uzmanlık Eğitimi Müfredatı Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
18. EFLM Asistan Karnesi Log book EFLM European Syllabus Training Record for Specialists in LM June2018 Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
19. Hb.Bozuklukları.Preanalitik Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
20. Klinik  Laboratuvarda  Elektroforez  Uygulamaları Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
21. EFLM-EAS ATEROJENİK LİPOPROTEİNLER HAKKINDA KILAVUZ Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
22. EFLM-COLABIOCLI VENÖZ KAN ALMA KILAVUZU TÜRKÇE Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
23. COVID-19 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ REHBERİ Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
24. Klinik Laboratuvarlar İçin Saflaştırılmış Su Kılavuzu Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
25. COVID-19'A KARŞI LABORATUVARCILAR İÇİN ÖNLEMLER LİSTESİ Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
26. Koagülasyon Testlerinde Preanalitik Evre Kılavuzu Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
27. Kan Gazı, pH ve İlişkili Diğer Ölçümlerde Preanalitik Evre Kılavuzu Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
28. Tıbbi Laboratuvarlarda Kan Sayımı Kılavuzu: Preanalitik Değişkenlerin Etkisi  Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 
29. Guidelines for complete blood count in medical laboratories effects  of preanalytical parameters  Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 
30. ATEROJENİK LİPOPROTEİNLERLE İLGİLİ EAS-EFLM KILAVUZU TÜRKÇE Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 
31. LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK PERFORMANSI Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 
32. IFCC Etik Kılavuzu- İngilizce Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 
33. IFCC Etik Kılavuzu- Türkçe Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 
34. BOS Analiz Kılavuzu Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 
35. KAH Kılavuzu Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ