Kılavuzlar

 Başlık
1.İzin Verilen Toplam Hata Hedeflerine Göre Laboratuvar Performansı İçin Kısa Rehber
2.Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Kısa Kılavuz
3.Klinik Biyokimya Uzmanları İçin Etik İlkeler
4.Laboratuvar ve Diyaliz Atıkları İçin Rehber (Taslak)
5.Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri
6.Glukozmetre Uzlaşı Raporu : HASTANEDE KULLANILAN HASTA BAŞI GLUKOZ METRELERİN SEÇİM KRİTERLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER
7.Tıbbi Laboratuvarlarda Santrifüj Kullanım Kılavuzu
8.Kronik Böbrek Hastalığında Laboratuvarcılar İçin Kılavuz
9.Guideline for Venous Blood Collection  (Phlebotomy) 3nd Edition -ENG-
9.1VENÖZ KAN ALMA (FİLEBOTOMİ) KILAVUZU 3. Revize Baskı
10.Kronik Böbrek Hastalığı Konusunda Tıbbi Laboratuvar Hizmetine Yönelik Kısa Kılavuz
11.Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling
12.PRATİK METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU
13.The IFCC Curriculum
14.EFLM Uzmanlık Eğitimi Müfredatı, Taslak
15.MedTech Europe Code of Ethical Business Practice Aralık 2015
16.Sağlık Kuruluşları Atıksu / Sıvı Atık Rehberi
17.EFLM Uzmanlık Eğitimi Müfredatı
18.EFLM Asistan Karnesi Log book EFLM European Syllabus Training Record for Specialists in LM June2018
19.Hb.Bozuklukları.Preanalitik
20.Klinik  Laboratuvarda  Elektroforez  Uygulamaları
21.EFLM-EAS ATEROJENİK LİPOPROTEİNLER HAKKINDA KILAVUZ
22.EFLM-COLABIOCLI VENÖZ KAN ALMA KILAVUZU TÜRKÇE
23.COVID-19 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ REHBERİ
24.Klinik Laboratuvarlar İçin Saflaştırılmış Su Kılavuzu
25.COVID-19'A KARŞI LABORATUVARCILAR İÇİN ÖNLEMLER LİSTESİ
26.Koagülasyon Testlerinde Preanalitik Evre Kılavuzu
27.Kan Gazı, pH ve İlişkili Diğer Ölçümlerde Preanalitik Evre Kılavuzu
28.Tıbbi Laboratuvarlarda Kan Sayımı Kılavuzu: Preanalitik Değişkenlerin Etkisi 
29.Guidelines for complete blood count in medical laboratories effects  of preanalytical parameters 
30.ATEROJENİK LİPOPROTEİNLERLE İLGİLİ EAS-EFLM KILAVUZU TÜRKÇE
31.LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK PERFORMANSI
32.IFCC Etik Kılavuzu- İngilizce
33.IFCC Etik Kılavuzu- Türkçe
34.BOS Analiz Kılavuzu
35.KAH Kılavuzu
36.The European Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: code of conduct, version 3 – 2023
37.OECD ÜLKELERİNDE TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ
38.TBD Akademi Eğitim Grubu’nun hazırladığı ‘Yapay Zeka Araçlarının Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Durum Raporu ve Öneriler’
39.EFLM YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR LABORATUVAR REHBERİ TÜRKÇE