Moleküler Teknikler Çalışma Grubu


Abdullah Tuli (Başkan)
Prof. Dr.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
tuliabd@cu.edu.tr
 


Aylin Sepici Dinçel
Prof. Dr.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
asepicidincel@gmail.com

 


Ömer İrfan Küfrevioğlu
Prof. Dr.
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
okufrevi@atauni.edu.tr

 


Saltuk Buğra Ceyhun
Prof. Dr.
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Yetiştiricilik Anabilim Dalı
saltuk@atauni.edu.tr
 


Ebru Dündar Yenilmez
Öğretim Görevlisi Dr.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
edundar@cu.edu.tr

 


Sevcan ATAY
Dr. Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
sevcan.atay@ege.edu.tr
 


Deryanur Kılıç
Dr. Öğretim Üyesi
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
deryanurerdem@atauni.edu.tr

 

Moleküler Çalışma Grubunun Amacı

Ülkemizde yapılan klinik ve/veya deneysel araştırmalarda moleküler düzeyde çalışacak olan araştırmacılarımıza günlük rutin analizlerinde kolaylıkla uygulayabilecekleri temel ve ileri düzeyde moleküler yöntemlere ait kuramsala ya da uygulamaya dönük bilgi alış-verişinde bulunmak, deneyimleri paylaşmak, karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüme dönük katkı sağlamak, planladıkları bilimsel araştırmalar öncesi kaynak oluşturmak, kılavuzlar hazırlamak.

Moleküler Çalışma Grubunun Hedefleri

Dünya literatüründe yayınlanmış moleküler yöntem ve tekniklerin kaynaklarını Türkiye şartlarına uyarlanması sağlanarak, moleküler yöntemlere ilgi duyan bilim insanlarına kuramsal ve uygulama alanında farkındalık ve ardından deneyim kazandırmak için kurslar, sertifika programları yapmak. Ülkemize temel ve ileri moleküler yöntemler ile ilgili kılavuz kazandırmak, var olanları güncelleştirmektir.

Moleküler Çalışma Grubunun Kapsamı

Özellikle son yıllarda artan bir şekilde dikkat çeken ve klinik kullanımda yer alan yeni nesil ileri teknolojiler ile geleneksel yöntemler için kurslar ve sertifika programları hazırlamak, yapılacak araştırmalarda başvurulabilecek kılavuzlar bu grubun faaliyetleri arasında ilk sırada yer alacaktır. Klinik çalışmalar öncesi deney materyalinin kullanımı konusunda bilgi edinmek isteyen çalışma gruplarına destek sağlanıp, biyokimya alanında çalışan bilim insanlarının süreç içerisinde olması sağlanacaktır.

 

Bugüne Kadar Düzenlenen Kurslar