Yeterlik Kurulu

TBD-Yeterlik Kurulu Üyeleri:

Dr.Z.Günnur Dikmen (Başkan) (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

Dr.Zübeyde Erbayraktar (Kurul Sekreteri) (Erbayraktar Özel Tıp Laboratuvarları)  

Dr.Ali Ünlü (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

Dr.Asuman Özkara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

Dr.Goncagül Haklar (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

Dr.Abdurrahman Coşkun (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

Dr.Aylin Sepici Dinçel (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

Dr.Berrin Berçik İnal  (S.B.İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı)

Dr.Erdinç Devrim (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)