Yeterlik Kurulu

TBD Yeterlik Kurulu Üyeleri

 

  Dr. Ali Ünlü (Başkan)  (Selçuk Üniv., Tıp Fak., Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya ABD)
Dr. Hakan Aydın (Ege Üniv., Tıp Fak., Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya ABD)
Dr. Ayşe Bilgihan (Gazi Üniv., Tıp Fak.,Biyokimya ABD)
Dr. Murat Bolayırlı (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak., Temel Tıp Bilimleri Böl., Tıbbi Biyokimya ABD)
Dr. Goncagül Haklar (Marmara Üniv., Tıp Fak., Tıbbi Biyokimya ABD)
Dr. Asuman Özkara  (Hacettepe Üniv., Tıp Fak., Biyokimya ABD)
Dr. Eser Sözmen (Ege Üniv., Tıp Fak., Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya ABD)
Dr. Taner Özgürtaş (Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya ABD)
Dr. Doğan Yücel (SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hast., Tıbbi Biyokimya Bölümü)