Yönetim Kurulu

https://yonetim.citius.technology/menu/menu325/image-20191220162518-1.png

Başkan

Doç. Dr. Doğan YÜCEL

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Biyokimya Bölümü
Cebeci, Ankara
Tel:+90 (312) 595 3212
E-posta: doyucel@yahoo.com

https://yonetim.citius.technology/menu/menu325/image-20191220162518-2.jpeg

II. Başkan

Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın

Ege Üniversitesi,
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
İzmir, TURKEY
Tel : + 90 (232) 390 4087
E-posta: ferhan.sagin@ege.edu.tr

https://yonetim.citius.technology/menu/menu325/image-20191220162518-3.jpeg

Genel Sekreter

Prof. Dr. Günnur DİKMEN

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
06100 Sıhhıye, Ankara
Tel. : (312) 305 16 52
E-posta: gunnur@hacettepe.edu.tr

Sayman
Doç. Dr. Mehmet ŞENEŞ

Biyokimya Laboratuvarı
SB Ankara Eğitim ve Araş. Hast.
06340 .ANKARA
Tel. : (312) 595 32 16
E-posta: senesmehmet@yahoo.com

https://yonetim.citius.technology/menu/menu325/image-20191220162518-5.png

Üye
Prof. Dr. Ali Ünlü
Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya ABD
42075 KONYA
Tel : +90 (332) 224 4799
E-posta: aunlu@selcuk.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Aylin Sepici Dinçel

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Ankara, Türkiye
Tel : (312) 202 69 49
E-posta: asepicidincel@gmail.com

Üye

Prof. Dr. Abdurrahman Coşkun

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü İstanbul
Tel:0216 500 40 69
E-posta: abdurrahman.coskun@acibadem.edu.tr

https://yonetim.citius.technology/menu/menu325/image-20191220162518-7.jpeg

Üye

Doç. Dr. Oytun Portakal

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
06100 Ankara, TURKEY
Tel : +90 (312) 305 1652
E-posta: oytun@hacettepe.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Berrin Berçik İnal

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi
Tıbbi Biyokimya Bölümü İstanbul
Tel: +90 (212) 459 63 55
E-posta: dr.berrininal@gmail.com