TBD AKADEMİ UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK KURSU 15-17 OCAK 2021

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Arkadaşlar, Sevgili Gençler,

Bilim sonsuz bir yolculuk. Bizlerse, hep birlikte sağlık alanında ömür boyu sürecek bu bilim yolculuğuna çıkmış bilimcileriz.

Bugün sağlık alanında bilimsel araştırma yapmak, okuduğumuzu anlamak ya da literatür bilgisi edinmek, veri analizi yapmak, elde ettiğimiz sonuçları yorumlamak vb. işlemler hep istatistik bilgisi gerektiriyor.

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler bir yandan istatistiksel işlemleri kolaylaştırıyor, diğer yandan istatistiksel uygulamaları zenginleştiriyor.  Böyle bir ortamda bizlerin de biyoistatistik alanındaki gelişmeleri takip edebilmemiz, daha iyi bir biyoistatistik bilgisiyle donanmamız gerekiyor.

İşte TBD Akademi Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve yeni yılın hemen başlarında yapacağımız kurs, aşağıda verdiğimiz kurs içeriğinden de görüldüğü gibi, bu genel hedefe yönelik.

Sağlık alanında bilim yolculuğuna çıkmış yüksek lisans, doktora ve uzmanlık öğrencilerinin ya da bu aşamaları tamamlamış bilimcilerin uygulamalı yapılacak bu kurstan büyük yarar göreceğini düşünüyoruz. 

Saygılarımızla.

Doğan Yücel
TBD Başkanı

Kayıt için tıklayınız.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik Kursu

 

Kendi araştırmalarımın istatistiklerini kendim yapmak istiyorum!

Araştırmaların metodolojisini ve istatistiğini eleştirel olarak değerlendirmek istiyorum!

 

 

Eğiticiler ve Kolaylaştırıcılar

Dr. Doğan Yücel

Dr. Muhittin A. Serdar (Kurs Başkanı)

Dr. Murat Cihan (Kurs Sekreteri)

Dr. Deniz İlhan Topçu

Dr. Oğuzhan Zengi

Dr. Hikmet Can Çubukçu

Dr. Serkan Bolat

Dr. Kâmil Taha Uçar

Dr. Levent Deniz

 

Amaç: Katılımcının araştırma hipotezi, dizaynı ve temel istatistiksel yöntemlerini bilgisayar destekli yapabilmesi, yazabilmesi, sonuçlarını yorumlayabilmesini kolaylaştırmak.

 

Zaman

15 - 17 Ocak 2021

15 Ocak 2021

Tanışma ve programının tanıtımı

 20:00-23:00

Kurs Öncesi Değerlendirme

İstatistik bilim insanı için neden önemlidir?

Araştırma teknikleri (kesitsel, vaka-kontrol, kohort, deneysel ve metodolojik çalışmalar)

16 Ocak 2021 

Veri nedir? Verilerin tanımlanması nasıl yapılır? Sürekli, kesikli değişken nedir? Bağımlılık, bağımsızlık nedir? Veriler nasıl yazılır, temizlenir, düzenlenir, dönüştürülür ve dışlanır?

9:00-18:00

Tanımlayıcı istatistik nedir? Verilerden tablo nasıl oluşturulur? Tablolara hangi veriler nasıl yazılır?

İstatistik ve grafik için en uygun yazılımlar? Neye göre tercih yapabiliriz?

En uygun grafik seçimi ve çizimi nasıl yapılır?

İstatistik çalışmalarında yapılan temel hatalar ve öneriler nelerdir?

En uygun istatistik yazılımını nasıl seçerim?

Hipotez oluşturma ve hipotez testleri

En uygun örneklem büyüklüğünü nasıl belirlerim?

İstatistiksel anlamlılık nedir? Etki büyüklüğü nedir? İstatistiksel ve Klinik anlamlılık farkı nedir?

17 Ocak 2021

Grup karşılaştırma istatistikleri (Student t-testi, Mann–Whitney U, Wilcoxon testi vb)

 

 9:00-18:00

Kategorik grup karşılaştırma istatistikleri (Ki-kare, McNemar testi, Kappa vb)

Çoklu grup karşılaştırma istatistikleri (ANOVA, Kruskal-Wallis ve post-hoc testler)

Değişkenler arası ilişkiler (Korelasyon ve Regresyon Analizi)

Sağkalım çalışmalarının istatistikleri (Kaplan-Meier, Cox analizleri vb)

Çok değişkenli regresyon analizleri

Metaanalizler

Kurs sonu değerlendirme

28 Ocak 2021

20:00-23:00

Kurs etkilerinin değerlendirilmesi ve eksikliklerin saptanması

 

  1. Kurs bilgisayar uygulamalı yapılacaktır. Katılımcıların bilgisayarları kurs süresince yanlarında bulunmalıdır. Ayrıca, grafik çizimlerinde sağlayacağı kolaylık nedeniyle fare (mouse) bulundurmaları uygun olacaktır.
  2. Gerekli istatistik programları katılımcıların bilgisayarlarında bulunmalıdır (Programlar konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgi kurs öncesi verilecektir).
  3. Kurs uygulamalı olduğu için 25 kişi ile sınırlıdır.

 

 

Tbd Akademi Uygulamalı Temel İstatistik Kursu 15-17 Ocak 2021
Konu:TBD AKADEMİ UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK KURSU 15-17 OCAK 2021
Haber Eklenme Tarihi:8 Aralık 2020 Salı Yayında geçen süre:3 yıl önce
  • Paylaş:
Yorum Yazmak için tıklayınız