Biyolojik Varyasyon Kitabı

Biyolojik Varyasyon Kitabi

Derneğimiz üyesi, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Coşkun’un dilimize kazandırdığı, biyolojik varyasyon verilerinin elde edilmesi ve uygulamasıyla ilgili güncel görüş ve düşünceleri bir araya getiren ‘BİYOLOJİK VARYASYON: Temel Prensiplerden Pratiğe’ adlı kitap TBD yayını olarak yayınlandı.

İskoçya, Dundee Ninewells Hospital and Medical School’dan Callum G. Fraser (PhD)’in orijinal versiyonunu yazdığı ve AACC Press tarafından basılan ‘BIOLOGICAL VARIATION: From Principles to Practise’ başlıklı bu kitap basit bir yaklaşımla ancak kapsamlı olarak birey-içi ve bireylerarası biyolojik varyasyon bileşenleri ile ilgi sayısal verilerin üretilmesi veya bu verilerin literatür ve diğer kaynaklardan elde edilmesi ile daha sonra bu bilgilerin günlük klinik laboratuvar pratiğinde uygulanması konularında bilgi sağlıyor.

Kitap aşağıdaki bölümlerden oluşmakta, ayrıca ‘Biyolojik Varyasyon Bileşenlerinin Verileri’ ve ‘Kesinlik, Bias ve Toplam Kabul Edilebilir Hata İçin Kalite Spesifikasyonları’ başlıklı 2 ek de içermekte:

Bölüm 1. Biyolojik Varyasyonun Doğası

Bölüm 2. Kalite Spesifikasyonları

Bölüm 3. Seri Ölçümlerdeki Değişimler

Bölüm 4. Popülasyon Kaynaklı Referans Aralıklarının Yararı

Bölüm 5. Biyolojik Varyasyon Verilerinin Diğer Kullanım Alanları

Bölüm 6. Sözlük

 

Laboratuvar tıbbında kalite ile ilgilenenler, hasta numuneleri ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştiren bireyler, özellikle,

·kalite idare ve yönetimi ile ilgilenen laboratuvar profesyonelleri

·laboratuvar tıbbında mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim alanlar ve

·sınava girecek ya da sertifika alacak stajyerler

kitabın hedef kitlesini oluşturuyor.

Prof. Dr. Abdurrahman Coşkun’un dilimize kazandırdığı bu değerli kitabın üyelerimize ve biyokimya camiasına çok yararlı olacağına inanıyoruz.

Üyelerimiz buradan kitabın tamamına erişebilirler.