Preanalitik Sempozyumu

Preanalitik Sempozyumu - 28 Nisan 2018, Kayseri

1-  İMMUNOKİMYADA PREAANALİTİK EVRE-Didem Barlak Eti

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

2- Ulusal Güvenlik Raporlama Sisteminde Laboratuvar Preanalitik Süreç Hatalarının İzlenmesi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3- PREANALİTİK EVREDE RİSK YÖNETİMİ - Güzin AYKAL

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

4- Preanalitik Sürecin Takibinde LBYS ve HBYS - Cihan Coşkun

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

5- EFLM PREANALİTİK ÇALIŞMA GRUBU AKTİVİTELERİ - Pınar Eker

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

6-PREANALİTİK SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİNDE BİR DEVLET HASTANESİNİN 4 YILLIK DENEYİMİ VE EĞİTİMİN ETKİSİ - Mehmet Fatih ALPDEMİR

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

7-PREANALİTİK EVREDE EĞİTİMİN ÖNEMİ - BAĞNU ORHAN

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

8-PNÖMATİK SİSTEMLER: ÖZELLİKLERİ VE PREANALİTİK EVREDEKİ ÖNEMLERİ - Çiğdem SÖNMEZ

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

9-Santrifügasyon, Preanalitik Hatalar; Testlere Yansımaları Alper Gümüş

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

10-Numune Hazırlamanın Preanalitik Evredeki Önemi: Ekipman ve Pipetleme - Koza MURAT

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

11-NUMUNE ALMA TÜPLERİ VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU - Berrin Berçik İnal

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

12-Saadet ÇELİK

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

13-PLAZMA TÜPLERİNİN ACİLLERDE KULLANIMI - Ebubekir BAKAN

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

14-İKİ FARKLI ÖRNEK ALMA TÜPÜ VE FARKLI SAKLAMA KOŞULLARININ AMONYAK DÜZEYİNE ETKİSİ - H Okan DOĞAN

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

15-ACTH Ölçümünde Örnek Stabilitesi Ve Diğer Preanalitik Etkenler - Oytun Portakal

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

16-Hematoloji Laboratuvarında Preanalitik Evre - Mesude Falay

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

17-Hemostaz Laboratuvarlarında Preanalitik Evre - Sabahattin MUHTAROĞLU

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

18-ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI ÜZERİNE DİURNAL VARYASYONUN ETKİSİ - Muammer Yücel

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

19-ŞEHİR HASTANELERİ SÜRECİNDE PREANALİTİK EVRE - Aylin HAKLIGÖR

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

20-Fazıla Erkal

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

21-Postürün ve Egzersizin Laboratuvar Testlerine Etkileri - Ayfer ÇOLAK

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

22-Preanalitik Evre İle İlgili Vaka Sunumları-II - Esin AVCI

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ