Malatya Laboratuvar

Malatya Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu - 16-18 Ekim 2014, Malatya

1-  A. Özen Akyürek, HBYS & LBYSHBYS

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

2- Prof. Dr. Abdullah Arpacı, Rasyonel Test İstemi ve Tıbbi Laboratuvar

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3- Dr. Ahmet Çığlı, Referans Aralıklar ve Karar Sınırları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

4- Doç. Dr. Aslı Pınar, Klinik Kararda Laboratuvarın Rolü

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

5-  Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut, Tıbbi Biyokimya Eğitiminde Akreditasyon

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

6- Abdullah Turan, İsmail Çelik, Bedia Bati, Elif Ebru Alkan , Etil Alkol ile Deneysel OksidatifStres Oluşturulan Sıçanlarda Kuru İncirin Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Rolünün Belirlenmesi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

7- Dr. Berrin Berçik İnal, Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite İnbikatörleri: Analitik Aşama

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

8- Doç. Dr. Cevat Yazıcı, Tıbbi Laboratuvarlarda Ölçüm Belirsizliği

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

9- Dr. Cihan Coşkun, Moleküler Tanıda Kalite Yönetimi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

10- Prof.Dr. Elif Özerol, Laboratuvar Güvenliği

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

11- Erdinç Malhatun, TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

12- Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş, Tıbbi Laboratuvarda Biyolojik Varyasyon Ve Uygulamaları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

13- Uzm.Dr.Güzin Aykal, Tıbbi Laboratuvarda Toplam Kalite Yönetimi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

14- Hatice Pınarbaşı, Hasta Başı Testler

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

15- Dr. Hatice Yüksel, Tandem Ms İle Genişletilmiş Yeni Doğan Tarama Sonuçları: Diyarbakır

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

16- Kevser Tanbek, Tiyoasetamidle İndüklenen Oksidatif Hasara Karşı Sıçan Karaciğerinde Dekspantenolün Koruyucu Etkisi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

17- Mehmet Şeneş, Tıbbi LaboratuvarlardaStandardizasyon-İzlenebilirlik: Harmonizasyon

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

18- Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Laboratuvarın Döner Sermaye Ek Ödeme Sistemine Etkisi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

19- Yrd. Doç. Dr. Mine Ergüven, Angiosidinin Susturulması İnsan Endomerium Kanseri Hücre Kültürlerinde Midkin Seviyelerini Artırdı

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

20- Prof.Dr. Muhittin A. Serdar, Toplum ve Hasta Sağlığı Temelinde Laboratuvar Veri Algoritmaları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

21- Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Özcan, LaboratuvarYönetimiSempozyumu: Kalite–Standardizasyon–Akreditasyon

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

22- Dr.Ömer Güzel, ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik LaboratuvarlaraEtkisi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

23- Önder OTLU, JC Poliomavirus’unAgnoProteini EnfekteHücreler Tarafından Salgılanır: EnfekteOlmayan Komşu Hücreler Tarafından Hücre İçine Alınımın Kanıtlanması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

24- Prof.Dr.Sabahattin Muhtaroğlu, Klinik Laboratuvarlardaİnterferanslar

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

25- Prof.Dr. Tayfun Güldür, Araştırma Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi : TASARIM

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

26- Tuncay Güçlü, hs-Troponin T ve hs-Troponin I Değerlerinin Farklı eGFR Düzeylerinde Karşılaştırılması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

27- Prof. Dr. Ünsal Özgen, Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulaması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

28- Prof. Dr. Yavuz Siliğ, Tıbbi Laboratuvarda Atık Yönetimi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

29- Prof. Dr.Yeşim Özarda, Biyokimyasal Parametrelerin Çok Merkezli Çalışma ile Referans Aralıklarının Belirlenmesi: Türkiye Çalışması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ