Tbd Biyokimya Günleri

TBD Biyokimya Günleri 3 Kasım 2016, Sivas

1-Arzu Kösem, Pnömotik Sistemin İdrar Tetkiki Sonuçlarına Etkisi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

2-Abdullah Tuli, Niçin PCR?

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3-Abdurrahman Coşkun, Test Tekrarının Objektif Olarak Değerlendirilmesi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

4-Alper Gümüş, Ölüm Sonrası Dönemde Glikoz ve Glikojen Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Ölümden Sonra Geçen Sürenin Saptanması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

5-Ayşegül Uğur Kurtoğlu, Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

6-Cenk Aral, Kanserde Mitokondrinin Önemi: Gücün Aydınlık ve Karanlık Yüzü

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

7-Çiğdem Sönmez, Klinik Laboratuvarlarda TS EN ISO 15189 Akreditasyona Hazırlık ve Denetim Aşamaları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

8-Diler Aslan, Analitik Kalite Değerlendirilmesinde ve Diyabet Bakım Kalitesinde Büyük Verinin Kullanımı

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

9-Diler Aslan, Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

10-Diler Aslan, IVD Yaşam Döngüsündeki Roller: Türkiye’deki Durum ve Tıbbi Laboratuvarların Yeri (İnsan sağlığı ve hasta güvenliği)

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

11-Doğan Yücel, Task Force on Chronic Kidney Disease

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

12-Ebru Dündar Yenilmez, Hemoglobinopatilerde NIPT; Serbest fetal DNA’da Paternal Mutasyonların post PCR yöntemi olan HRM Analizi ile Saptanması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

13-Elif Delibaş, Ratlarda Oksidatif Stres Üzerine N-Asetilsistein’in Etkisi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

14-Engin Demir, Veri Bilimi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

15-Fatma Demet Arslan, Seruma Karşı Plazmada Bazı Analitlerin Karşılaştırması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

16-Funda Kosova Özgün, Heterosiklik Bileşiklerin Kanser Dizin Hücrelerinde Apoptotik Faktörler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

17-Gökmen Zararsız, Bioinformatics In Metabolomics

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

18-Gülnur Andican, Arzu Seven Anısına

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

19-H. Okan Doğan, Untargeted Metabolomik Analizi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

20-Hasip Çirkin, Moleküler Yaşam Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel ve Akademik Yeterlilik Algıları ve Profesyonel Gelişime Yönelik Planları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

21-Hüseyin Aydın, Biyokimya Laboratuvarından Kalite Yönetimi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

22-Hüseyin Kayadibi, Adli Toksikoloji Laboratuvarlarında Doğrulama Amaçlı Kullanılan Yöntemler

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

23-Hüseyin Kurku, Enürezisde Serum ve İdrar Braın-Derıved Neurotrophıc Factor (BDNF) Düzeyleri

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

24-Hülya Toker, Agresif ve Kronik Periodontitisli Hastalarda IL-13 Gen Plolimorfizmlerinin Saptanması ve Periodontal Tedavinin Dişeti Oluğı Sıvısı IL-13 Düzeyine Etkisi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

25-İlknur Bingül, Alkole Bağlı Olmayan Hepatik Fibroz Modelinde Betain Tedavisinin İyileştirici Etkisi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

26-İsmail Sari, P27RF-Rho Proteininin Preimplantasyon Embriyolarındaki Lokalizasyonu Ve Ekspresyon Oranları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

27-Kübranur Ünal, Ramazan Orucunun Oksidatif Stres ve Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Etkisi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

28-Malik Ejder Yıldırım, A Possible Association Between Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 (PAI-1) and Endometrial Cancer

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

29-Meral Yılmaz, Kronik Böbrek Hastalığı (Yetmezliği) Olan Türk Hastalarında Tümör Nekroz Faktör Alfa Ve İnterlökin-6 Promoter Polimorfizmlerinin Etkisi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

30-Meral Yüksel, Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

31-Merve Sibel Güngören, Hepatik fibrozisin değerlendirilmesinde ELF testi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

32-Mesude Falay, Malign Hematolojik Hastalıklarda İmmunfenotiplendirme

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

33-Muhittin A. Serdar, HBYS ve LBYS’ni etkin kullanımı: Veri madenciliği

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

34-Nazlı Ercan, Maternal kanibalizm görülen Kangal köpeklerinde serum adenozin deaminaz (ADA) ve ksantin oksidaz (XO) düzeylerinin belirlenmesi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

35-Nurcan Kılıç-Baygutalp, Prokalsitoninin Stabilite Çalışması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

36-Özlem Unay Demirel, Yeni Trombosit Parametresi

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

37-Sedef Yenice, Klinik Laboratuvarda “Hasta –Merkezli” ve “Değere-Dayalı ” Yönetim

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

38-Serhat Gök, Akreditasyon Denetimlerinde Sık Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Avrupa’da Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

39-Şeyma Dümür, D Vitamininin Fibromiyalji Ve Obstruktif Sleep Apne Sendromu İlişkisindeki Rolü

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

40-Şeyma Suat Hayri Küçük, Dış Laboratuvar Hizmetlerinde Farklı Yazılımlar Arasında Veri Alışverişi, D Vitamininin Fibromiyalji Ve Obstruktif Sleep Apne Sendromu İlişkisindeki Rolü

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

41-Tahir Kahraman, Vaccinium Myrtillus L. Ekstresinin Diyabetli Sıçanlarda Paraoksonaz Ve Lipoprotein Düzeyleri

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

42-Tuba Çandar, Büyük Cerrahi Operasyonlarda Hangi Tip Heparinize Şırınga Seçilmelidir?

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

43-Yeşim Özarda, Büyük Veriden İndirekt Referans Aralıklarının (i-RA) Eldesi ve Yeni Planlanan i-RA Çalışması

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

44-Yeşim Özkan, Antiplatelet Etkide Yeni Hedef Sinyal Yolakları

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ